Beleidsplan

Beleidsplan Geschiedkundige Vereniging Oudewater

Het beleidsplan is gebaseerd op de doelstelling van de vereniging dat deze kennis en belangstelling bevordert voor de geschiedenis van Oudewater en omstreken. Hiervoor organiseert de vereniging lezingen, excursies en een expositie in het stadhuis van Oudewater. Daarnaast verleent de vereniging adviezen van geschiedkundige aard en werkt waar mogelijk samen met anderen aan het uitdragen van de interesse voor de geschiedenis van Oudewater.

Het beleid van de vereniging omvat primair het continueren van de volgende basisactiviteiten voor leden en belangstellenden.

Lezingen

 • Het organiseren van lezingen van historische en/of culturele aard wordt als kernactiviteit van de vereniging beschouwd. De doelstelling is tussen de 6 en 9 lezingen per jaar te organiseren.

Excursies

 • Het organiseren van minimaal een (1) jaarlijkse een-dags-excursie
 • Het organiseren van minimaal een (1) jaarlijkse dag-deel-excursie naar een locatie in de omgeving van Oudewater.
 • Wanneer economisch en praktisch haalbaar het organiseren van een meerdaagse thema-excursie naar binnen of buitenland.
 • De excursies gaan uit van historische en/of culturele waarde.

Tentoonstelling

 • Het inrichten en onderhouden van een tentoonstelling op de zolder van het stadhuis in Oudewater waarin aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van Oudewater in het algemeen en aandacht wordt geschonken aan specifieke plaatselijk thema’s als bij voorbeeld, lokale industrie, gezondheidzorg en/of kunst of kunstenaars.
 • Het beheren van een vaste collectie voor zover deze op de zolderverdieping van het stadhuis kan worden veiliggesteld.
 • Wanneer veiligstellen en beheer voor lange termijn van de collectie op de zolderverdieping van het stadhuis niet mogelijk is wordt beheer van de collectie uitbesteed aan het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard uitbesteed.
 • Voor de toegang van de tentoonstelling vraagt de vereniging in de vorm van een donatie een vrijwillige bijdrage van de bezoeker.

Presentaties, publiciteit en samenwerking

 • Het uitgeven van periodieke “Nieuwsbrieven” met daarin opgenomen nieuws over de vereniging en aankondigingen.
 • Het uitgeven van periodieke uitgave van “Oude Waarden”
 • Het wanneer technisch- en economisch haalbaar het uitbrengen van een (1) jaarlijkse speciale editie van de “Oude Waarden”
 • Deelnemen aan ad hoc evenementen, al dan niet georganiseerd door de vereniging zelf of derden.
 • Het participeren, waar mogelijk, in activiteiten die door derden worden georganiseerd, zoals bij voorbeeld “Open Monumenten Dag”
 • Aandacht schenken aan de “Maand van de Geschiedenis”
 • Verspreiden van persberichten over georganiseerde lezingen of andere activiteiten van de vereniging.
 • Samenwerken met zusterorganisaties uit de omgeving door bij voorbeeld het over en weer onder de aandacht brengen van elkaars programmering.
 • Selectief gebruik maken van “sociale media”
 • Ontwikkelen en onderhouden van educatie-platform rond de plaatselijke geschiedenis, dit gericht op het lokale basisonderwijs

Contributie en donaties

 • De Geschiedkundige Vereniging Oudewater heeft als doel om met een sluitende begroting te werken. Vanuit dit standpunt wordt jaarlijks door het bestuur besloten of aanpassing van de contributie nodig is. Denk hierbij aan ontwikkeling van toenemende kosten voor lezingen, huur van zalen, beheer van de tentoonstelling en kosten voor excursies.
 • De vereniging probeert de inkomsten te vergroten door actief te wijzen op de mogelijkheden van donaties, legaten en het benaderen van sponsoren.
 • De vereniging beschikt per 1 januari 2015 over de status van een culturele ANBI-instelling en is geregistreerd onder nummer RSIN: 816594211 waarmee aan personen en organisaties fiscale faciliteiten worden geboden.