Helaas weer uitstel van diverse activiteiten en openstelling …

Open bericht

Wellicht opening Stadsmuseum en andere activiteiten als coronasituatie …

Open bericht

Met o.a. in memoriam Hanneke Haverkamp

Met o.a. toelichting op jaarstukken penningmeester

Met o.a. : onze nieuwe website is online