GVO logo

De Vereniging

21 maart 1988 was de oprichtingsvergadering van de Geschiedkundige Vereniging in de raadzaal van het stadhuis.

De aanleiding hiertoe was de opvatting dat Oudewater niet goed op zijn bezittingen zou passen. De onenigheid over het onderbrengen van een prachtig stuk huisvlijt, een model van een olieslagerij, leidde tot deze opvatting. De toenmalige wethouder heeft de kritiek ter harte genomen en er is een werkgroep geformeerd, die de oprichtingsvergadering heeft voorbereid.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter
Mevrouw P.W.E.G. van Gool – van Liessum

Secretaris / Vice-voorzitter
Dhr. A. Bode

Penningmeester
Dhr. A.E. de Groot

2e Penningmeester
Dhr. J. van der Laan

Beheerder website
Dhr. M.H.C. Croes

Ledenadministratie
Mevrouw A. C. M. M Dionisius – Overbeek

Lezingen en excursies
Mevrouw M. Kuik-Knol

U kunt de bestuursleden bereiken via de secretaris

Dhr. T. Bode 
Zuid IJsselkade 4
3421 CN Oudewater.
Tel 06-52581330

RSIN (rechtspersonen- en samenwerkingsverbandeninformatienummer) 8165.94.211
Bankrekening: NL44 RABO 0141098082  Rabobank Oudewater
e-mail info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl


Het bestuur vergadert ongeveer eens per maand.