GVO logo

De Vereniging

21 maart 1988 was de oprichtingsvergadering van de Geschiedkundige Vereniging in de raadzaal van het stadhuis.

De aanleiding hiertoe was de opvatting dat Oudewater niet goed op zijn bezittingen zou passen. De onenigheid over het onderbrengen van een prachtig stuk huisvlijt, een model van een olieslagerij, leidde tot deze opvatting. De toenmalige wethouder heeft de kritiek ter harte genomen en er is een werkgroep geformeerd, die de oprichtingsvergadering heeft voorbereid.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : de heer G. van Roon

Secretaris/vice-voorzitter : de heer T. Bode

Penningmeester : Mevr. H. Luinge

2e Penningmeester : Dhr. J. van der Laan

Lezingen en excursies : mevr M. Kuik-Knol

Ledenadministratie : Dhr T. Bode

Beheerder website : Dhr. G. van Roon

Het bestuur vergadert ongeveer eens per maand.

RSIN nummer: 8165.94.211 (rechtspersonen- en samenwerkingsverbanden informatienummer)
Bankrekening: NL44 RABO 0141098082 Rabobank Oudewater

Contact opnemen

U kunt de bestuursleden bereiken via de secretaris

Dhr. T. Bode 
Zuid IJsselkade 4
3421 CN Oudewater.
Tel 06-52581330