Stadsmuseum Geschiedkundige Vereniging Oudewater

Het Stadsmuseum Oudewater is gevestigd in het Stadhuis van Oudewater, voornamelijk op de zolder.

Tijdens openingstijden van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis toegankelijk ter bezichtiging, ook het Schilderij “De Moord van Oudewater”

Openingstijden:

In principe zijn we weer iedere maand  het 1e weekend geopend.
Zaterdag en Zondag van 14.00 uur -17.00 uur.
Daarnaast zijn er openingen met Pasen en Pinksteren en bijzondere dagen zoals “Herdenking Oudewaterse moord”  en de “Open monumentendag” alsmede in de herfstvakantie.

Het Stadsmuseum Oudewater gaat na anderhalf jaar weer open. En de Geschiedkundige Vereniging doet dat met een nieuwe grote tentoonstelling over de Gezondheidszorg door de eeuwen heen. De aanleiding is het vijftigjarig bestaan van Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst dit najaar.
De Geschiedkundige Vereniging heeft de gezondheidszorg in Oudewater in breder en historisch perspectief geplaatst. We gaan terug tot in de 16e eeuw met aandacht voor het Arm- of Sieckhuis en het Weeshuis. We komen dichterbij in de 19e en 20e eeuw met bijzonderheden over huisartsen en apothekers, het St. Franciscusgesticht, het St. Jacobsziekenhuis, de Schuylenburcht en uiteraard de Wulverhorst. Behalve veel fotomateriaal zijn er ook bijzondere objecten te zien: de originele babyweegschaal van de zuigelingenzorg, het kistje van Stadsdokter Van Praag en diverse medische instrumenten uit de praktijk van huisarts en apotheek.
De kleine tentoonstelling over Oudewater in de Tweede Wereldoorlog hebben we gehandhaafd. En de permanente uitleg over het ontstaan van de Stad Oudewater is er uiteraard ook.
Op zaterdag 4 september opent de directeur van De Wulverhorst, mw. Joyce Jacobs onze nieuwe tentoonstelling in het Stadsmuseum om 14.00 uur.
Normaal zou ik nu schrijven: ‘U bent hiervoor allemaal van harte uitgenodigd’. Maar in tijden van Coronamaatregelen gaat het helaas toch een beetje anders. In verband met de Coronamaatregelen is deze ceremonie helaas beperkt toegankelijk.Na de officiële opening zijn Stadhuis en Stadsmuseum gratis toegankelijk voor alle bezoekers, onder de volgende Coronaregels.
We kunnen ongeveer twintig mensen tegelijk ontvangen in het Stadhuis. Om daar zo eenvoudig mogelijk toezicht op te houden, krijgt elke bezoeker bij binnenkomst een “Coronakaart” mee van de gastheer of gastvrouw. En bij vertrek levert de bezoeker de kaart weer in. Als de kaarten op zijn, dan mag de nieuwe bezoeker even wachten tot er weer iemand vertrekt.
Nieuw is dit jaar de ontwikkeling van een digitale rondleiding door Stadhuis en Stadsmuseum. Deze kan op een smartphone worden geactiveerd door het scannen van een QR-code. De bezoeker krijgt dan een gesproken toelichting op wat er te zien is. Vaak wordt die toelichting gegeven door sprekers die daar een band mee hebben. Zo vertelt bijvoorbeeld Marc Croes, Oudewaters apotheker in ruste, over het paneel en de vitrine van de apotheek..
De tentoonstelling is te zien tijdens de eerste weekeinden van september en oktober, op Open Monumentendag, en in de weekeinden aan begin en einde van de herfstvakantie.’
De precieze data en tijden staan in de tabel hieronder.


Openingstijden en Agenda 2021

Zaterdag 4 en zondag 5 september
Stadsmuseum open 1400 -1700 uur
met tentoonstelling “Zorg in Oudewater”

Zaterdag 11 september
Open Monumentendag
Stadsmuseum open 1000-1700 uur

Woensdag 22 september
20.00 uur
Lezing: “De Olieslagerij” ofwel ”De koekenfabriek” door de heer Otto Beaujon
Aansluitend: Jaarvergadering 2020
De Wulverhorst, Tuinzaal


Zondag 3 oktober *
Stadsmuseum open 1400 -1700 uur met tentoonstelling “Zorg in Oudewater”

Donderdag 14 oktober
20.00 uur
Lezing; “De Watersnoodramp” door de heer Jaap Schoof
De Wulverhorst, Tuinzaal


Zaterdag 16 en zondag 17 oktober
Stadsmuseum open 1400 -1700 uur
met tentoonstelling “Zorg in Oudewater”


Zaterdag 23 en zondag 24 oktober
Stadsmuseum open 1400 -1700 uur
met tentoonstelling “Zorg in Oudewater”

Woensdag 17 november
20.00 uur
Lezing: “Godfried Bomans” door de heer Gé Vaartjes
De Rank


december
Geen activiteit


*Zaterdag 2 oktober is het Stadhuis niet beschikbaar

Tijdens de openingsuren van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis vrij toegankelijk voor bezichtiging.


Huidige Expositie

Gezondheidszorg door de eeuwen heen

Zoals gebruikelijk heeft de Geschiedkundige Vereniging Oudewater op de zolder van het Stadhuis een tentoonstelling ingericht. De aanleiding om een nieuwe tentoonstelling te gaan organiseren heeft als oorsprong het 50 jarig bestaan van Woon en Zorgcentrum “De Wulverhorst” in 2021.

Dit uitgangspunt was tevens een goede reden om de gezondheidszorg in Oudewater in een bredere context onder de loep te nemen, zowel als wat betreft in ouderdom als in diversiteit. Wat betreft de geschiedkundige achtergrond van de diverse zorginstellingen begint de tentoonstelling begin 16de eeuw. Wat dacht u o.a. van het Arm- of Sieckhuis, het Weeshuis, huisartsen en apothekers, het Sint Franciscus gesticht, de Schuylenburcht, het Ziekenhuis en uiteraard de Wulverhorst.

Naast veel fotomateriaal zijn er ook meerdere unieke objecten te zien. Denk aan de babyweegschaal van de zuigelingenzorg, het kistje van de Stadsdokter Van Praag en zijn weegschaal en diverse voorbeelden van medische instrumenten. Nieuw zijn ook twee maquettes van het Weeshuis en de Gasthuissteeg.

Dan zijn er nog twee kleine tentoonstellingen een over de Tweede Wereldoorlog in Oudewater en de permanente tentoonstelling over Oudewater en haar ontstaansgeschiedenis. Ook bij deze tentoonstellingen zijn relevante objecten te zien, zoals o.a. voedselbonnen, diverse documenten en een aparte vitrine ter nagedachtenis aan Johan Vierbergen., een verzetsheld. Wat betreft de historie van Oudewater : er zijn in de diverse vitrines unieke munten en gebruiksvoorwerpen te zien. 

En is er naast de informatie in de vitrines en op de panelen een aanvullende audio-tour ontwikkeld, die de bezoeker op de smartphone kan beluisteren.

Interessante tentoonstellingen die klaar staan, om u als bezoeker te kunnen ontvangen. Sinds begin december zijn na een grondige schoonmaakbeurt de vitrines en panelen tegen stof en beschadigingen met plastic folie ingepakt en wordt er regelmatig op de zolder van het stadhuis gecontroleerd op temperatuur, luchtbehandeling en mogelijke onregelmatigheden. Dit allemaal om, zodra de omstandigheden het weer toelaten de tentoonstelling voor uw bezoek vrij te geven. En inmiddels is het al zo ver, de openingstijden staan hierboven.

klik op onderstaande afbeeldingen om ze te vergroten

Exposities uit het verleden

2014-2015 De Vestingwerken

2016-2017 De ijzeren eeuw

2018-2019 Roerige tijden

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater
Telefoon: 06-22140752
www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater bevordert de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Oudewater en de aangrenzende dorpen en buurtschappen. De Vereniging organiseert (maandelijkse) lezingavonden, kleine en grote excursies. Ook geeft de Vereniging boeken en geschriften uit. De Vereniging verleent adviezen, beantwoordt vragen en werkt waar mogelijk ook samen met anderen aan het uitdragen van de interesse voor de Oudewaterse historie.

De QR-code wandeling in de binnenstad van Oudewater is hier een voorbeeld van. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging en het TIP.
De Vereniging heeft een bescheiden collectie geschiedkundig interessante boekwerken, beeldmateriaal en voorwerpen. De verzameling is opgebouwd uit giften, bruiklenen en (bodem)vondsten. En, natuurlijk, de Vereniging organiseert het Stadsmuseum Oudewater.

Voor alle activiteiten kan de Vereniging rekenen op de inzet van veel leden/ vrijwilligers.