In memoriam Herman Rutten,

Wij hebben vandaag ( 17-11-2022)  ontroerd vernomen dat Herman Rutten is overleden in de Wulverhorst.

Herman was een van de ereleden van onze vereniging. Deze titel had hij met recht verdiend want hij heeft zich vele jaren enorm ingezet voor allerlei zaken die belangrijk waren voor de toekomst van het historisch erfdeel van Oudewater.

Herman was een van de leden van de werkgroep, die in 1987 bij elkaar kwam en als taak kreeg de definitieve oprichtingsvergadering van een historische vereniging voor te bereiden. Er werd serieus aan gewerkt om in het jaar erna de officiële Geschiedkundige Vereniging Oudewater bij de notaris vast te leggen.

Herman is jaren bestuurslid geweest en heeft meerdere functies gehad. Hij deed alles wat nodig was om de vereniging tot een bloeiend geheel te brengen. Hij had een brede belangstelling en deelde dat graag. Altijd vriendelijk en bescheiden met veel interesse voor de leden.

Herman heeft een schat aan waardevolle gegevens bij elkaar gebracht, had veel interesse voor boeken die de historie van de stad belichtten en sprokkelde op die manier een waardevolle collectie bij elkaar.

Daarnaast besteedde hij ook heel veel tijd om samen met Theo Pollemans interessante dagreizen voor de leden te organiseren. Kortom hij was overal voor te vinden.

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater is Herman veel dank verschuldigd voor de vele mooie momenten die hij de leden gebracht heeft.

Moge hij rusten in vrede.

Nell van Gool, voorzitter