Burgemeesters van Oudewater 1466 – heden

Jaar / PeriodeNaamBijzonderheden
1466Jan Korstantsz 
1510-1519Pons Janszoon
1515Jacob Gerritsz
 Hugo Harmansz
1523Jacob Gerritszof schepen
1523Pieter Antoniszof schepen
1527Jacob Claeszof schepen
1527Daniel Henrickszof schepen
1528Henrick Gerritszof schepen
1529Cornelis Dirkszof schepen
 Jan Pieterszof schepen
1538Jan Robrechtszof schepen
1547Adriaen Louwersz
 Jacob Gerritsz Moen
1549-1550Willem Gerritsz
1550mr. Willemsz
1560-1561Dirck Dircksz
1563-1564Cornelis Gijsbertsz van der Laen
1563-1564Jan Govertsz
1571-1572Dirck Dircksz
1571-1572Cornelis Willemsz de Lange
1572-1573Jacob Cornelisz
1572-1573Huijch Willemsz
1573-1574Harmen Woutersz
1574-1575Willem Jacobsz
1574-1575Willem Jansz
1576-1577Cornelis Jansz de Lange
1576-1577Jacob Sijbertsz Bonser
1577-1578Jan Aertsz
1577-1578Cornelis Dircsz Cleijn
1578-1579Jasper Harmansz
1578-1579Huijch Willemsz
1579-1580Willem Dirkxsz
1579-1580Pieter Gerritsz Paemburch
1580-1581Cornelis Jansz de Lange
1580-1581Willem Jacobsz
1581-1582Claes Dirksz
1581-1582Jan Pietersz
1582-1583Harmen Woutersz van Cortenoort
1582-1583Cornelis Dircxz Cleijn
1583-1584Huijch Willemsz
1583-1584Pieter Gerritsz Paemburch
1584-1585Willem Dirkxsz
1584-1585Sebastiaen Adriaensz
1585-1586Jasper van Dam
1585-1586Claes Dircksz
1586-1587Jan Pietersz van der Lee
1586-1587Pieter Heijnricxsz van Gulick
1587-1588Pieter Gerritsz Paemburch
1587-1588Jan Jacobsz Coorn
1588-1589Huijch Willemsz
1588-1589Sebastiaen Adriaensz
1589-1590Jan Jansz
1589-1590Claes Dircksz
1590-1591Gerrit Ghijsbertsz Schijff
1590-1591Dirck Claesz
1591-1592Pieter Gerritsz Paemburch
1591-1592Jan Jansz Coppert
1592-1593Sebastiaen Adriaensz
1592-1594Huijch Willemsz
1593-1595Gerrit Jansz van Galen
1594-1596Jasper van Dam
1595-1597Willem Jaspersz van Nes
1596-1598Jacob Willemsz van Swieten
1597-1599Sebastiaen Adriaensz
1598-1600Gerrit Jansz van Galen
1599-1601Huijch Willemsz van Swieten
1600-1602Gerrit Ghijsbertsz Schijff
1602-1604Gerrit Jansz van Galen
1601-1603Amel Heijnricksz van Rijswijk
1603-1605Claes Dircxz
1604-1606Huijch Willemsz van Swieten
1605-1606Willem Dirkxsz
1606-1607Amel Heijnricksz van Rijswijk
1607-1608Gerrit Jansz van Galen
1606-1608Willem Jaspersz van Nes
1609-1610Amel Heijnricksz van Rijswijk
1609-1611Mr. Dirck Tromper
1610-1612Huijch Willemsz van Swieten
1611-1613Willem Dirkxsz
1612-1614Gerard Jansz van Galen
1613-1615Amel Heijnricksz van Rijswijk
1614-1616Claes Jansz van Rodenburch
1615-1618Jacob Willemsz van Swieten
1616-1618Willem Roeloeffsz van Meerland
1618-1619Allert Jansz (van Cortlandt)
1618-1619Adriaen Sebastieaensz
1619-1621Willem Dirkxsz
1619-1620Jan Simonsz van Swammerdamoverl. aug 1620
1620-1622Dirck Gijsbertsz van Praet
1621-1623Nicolaes Jansz van Rodenburchook wel ClaesJansz van Rodenburch
1622-1624Allert Jansz van Cortlandt
1623-1625Adriaen Sebastiaensz
1624-1626Willem Dirkxsz
1625-1627Dirck Gijsbertsz van Praet
1626-1628Cornelis Dircxz
1627-1628Adriaen Sebastiaensz
1628-1630Ghijsbert Cornelisz Schuijt
1628-1629Cornelis Jacobsz van Steijn
1629-1631Dirck Gijsbertsz van Praet
1630-1631mr. Anthonis van Everdingen
1631-1632mr. Hubert Pekell
1631-1633Jan Claesz Speijert
1632-1634Ghijsbert Cornelisz Schuijt
1633-1635Dirck Ghijsbertsz van Praet
1634-1636mr. Anthonis van Everdingen
1635-1637Willem Pietersz Tromper
1636-1638Jan van Rodenburgh de Jonge
1637-1639Dirck Ghijsbertsz van Praet
1638-1640Hendrick Pietersz Backer
1639-1641Willem Pietersz Tromper
1640-1642Jan van Rodenburgh de Jonge
1641-1642Dirck Ghijsbertsz van Praet
1643-1644Jan Harmensz Wijnstock
1643-1644Andries Jacobsz van Steijn
1644-1646Hendrick Pietersz Backer
1644-1646Willem Pietersz Tromper
1646-1648Dirck Jansz Verweij
1646-1647Hendrick Cornelisz de Haen
1647-1648Pieter Mertensz van de Hoochcamer
1648-1650Johan van Rodenburgh de Jonge
1648-1650Willem Pietersz Tromper
1650-1652Dirck Jansz Verweij
1650-1652Cornelis Jansz van Gelder
1652-1654Gerrard van Everdingen
1652-1654Hendrick Cornelisz de Haenovl. Maart 1654
1654-1656Willem Pietersz Tromper
1654-1656Pieter Jacobsz van der Horst
1656-1658Nicolaas Jansz Speijert
1656-1658Dirck Jansz Verweij
1658-1660Willem Tromper
1658-1660Gijsbert van Praet
1660-1662Nicolaas Jansz Speijert
1660-1662Adriaen Dirckxsz Verweij
1662-1664Willem Pietersz Tromper
1662-1664Simon Jansz Speijertovl. 30 Aug. 1664
1664-1666Gijsbert van Praet
1664-1666Nicolaas Jansz Speijert
1666-1668Willem Tromper
1666-1668Pieter Jacobsz van der Horst
1668-1669Gijsbert van Praetovl. Juli 1669
1668-1670Hendrick Claesz Lexmont
1669-1671Lubbert Wijnantsz van Oort
1570-1672Willem Tromper
1671-1673Cornelis de Lange
1672-1674Pieter van der Horst
1673-1675Lubbert van Oort
1674-1676Pieter Dircksz Alkemadeovl. Jan 1676
1675-1677Aart van der Lande
1676-1677Jacob Bodegraven
1677-1679mr. Johan de Koninck
1677-1679Dirck A. Munter
1679-1681Cornelis van Wijngaarden
1679-1681Pieter van der Horst
1681-1683mr. Johan de Koninck
1681-1683Boudewijn Alckemade
1683-1685Dirck A. Munter
1683-1685Hendrick van der Lee
1685-1687Gijsbert Speijert
1685-1687Egbert Backer
1687-1689dr. Nicolaes Mourick
1687-1689Dirk Gerrits Munter
1689-1691Gijsbert Speijert
1689-1691Egbert Backer
1691-1693Jacob Alkemade
1691-1693Frederick Kersseboom
1693-1695Dirck Aertsz Munter
1693-1695Egbert Backer
1695-1697dr. Nicolaes Mourick
1695-1697mr. Pieter Schrijver
1697-1698Egbert Backeraangest. voor 1jr
1697-1699Dirck Munter
1698-1700Jacob Alkemade
1699-1701Nicolaes Mourickovl. Maart 1701
1700-1702Egbert Backer
1701-1702Johan Speijert
1702-1704Dirk Munter
1702-1704Pieter Schrijver
1704-1706Egbert Backer
1704-1706Frederik Kersseboom
1706-1708Johannes van der Lee
1706-1708Dirk Munter
1708-1710mr. Pieter Schrijver van Rodenburg
1708-1710Johan Speijert
1710-1712Frederik Kersseboom
1710-1712Dirk Munter
1712-1714mr. Pieter Schrijver van Rodenburg
1712-1714Christiaan Boonen
1714-1716Frederik Kersseboom
1714-1716Huijbert Sonnenberg
1716-1718Johannes van der Lee
1716-1718Cornelis Tilborg
1718-1719mr. Pieter Schrijver van Rodenburg
1718-1720Frederik Kersseboom
1719-1720Huijbert Sonnenberg
1720-1721Cornelis Tilborg
1720-1722Hendrik Willem van Zijlloverleden
1721-1723Olivier (van) Paemburg
1722-1724Bastiaan Ouwerogge
1723-1725Frederik Kersseboom
1724-1726Gerrit de Jong
1725-1727Olivier (van) Paemburg
1726-1728Hendrik Willem van Zijll
1727-1729Martinus Maas
1728-1730Bastiaan Ouwerogge
1729-1730Adriaan Maas
1730-1732Gerrit de Jong
1731-1733Olivier (van) Paemburg
1732-1734Hendrik Willem van Zijll
1733-1735Martinus Maas
1734-1736Gerrit van Oudenallen
1735-1737Bastiaan Ouwerogge
1736-1738Olivier (van) Paemburg
1737-1739Hendrik Willem van Zijll
1738-1739Francois van Hoogstraten
1739-1741Gerrit de Jong
1739-1741Bastiaan Ouwerogge
1741-1743Martinus Maas
1741-1743Pieter van Lexmondt
1743-1745Bastiaan Ouwerogge
1743-1745Hendrik Willem van Zijll
1745-1746Gerrit de Jongvoor 1 jr. aangest.
1745-1747Francois van Hoogstraten
1746-1747Adriaan Blokafgezet
1747-1748Gerrit van Oudenallen
1747-1749Bastiaan Ouwerogge
1748-1750Martinus Maas
1748Adriaan Blokovl. 7 Nov. 1748
1749-1750Pieter van Lexmondt
1750-1751Hendrik Willem van Zijll
1750-1752Francois van Hoogstraten
1751-1753Pieter van Lexmondt
1752-1754mr. Pieter de Meij
1753-1755Dirk van Pamburg
1754-1756Gerrit Breda
1755-1757Pieter van Lexmondt
1757-1758mr. Pieter de Meij
1758-1759Dirk van Pamburg
1758-1760Gerrit van Breda
1759-1761Arien Vermeij
1760-1762Pieter van Lexmondt
1761-1763mr. Pieter de Meij
1762-1764Dirk van Pamburg
1762-1766Arien Vermeij
1764-1765Pieter van Lexmondtovl. Juni 1765
1765-1767Gerrit (van) Breda de Jonge
1766-1768Dirk van Pamburg
1768-1770Arien Vermeij
1768-1769Theodurus M.C. de la Moriasiere
1769-1771Gerrit Breda de Jonge
1770-1773Dirk van Pamburg
1771-1772Theodorus M.C. de la Moraisiere
1772-1774Arien Vermeij
1773-1775Dr. Rudolph Voss van Zijll
1774-1776Adriaan van Welt
1775-1778Dirk van Pamburg
1776-1779Arien Vermeij
1777-1780Adriaan van Welt
1779-1781Gerardus Johannes de Jong
1780-1782Dirk van Pamburg
1781-1783Arien Vermeij
1782-1784Adriaan van Welt
1783-1785Gerardus Johannes de Jong
1784-1786Dirk van Pamburg
1785-1787Arien Vermeij
1786-1788Adriaan van Welt
1787-1789Gerardus Johannes de Jong
1788-1790dr. Jan Willem van Noort
1789-1791Arien Vermeij
1790-1791Jan van Lexmondt
1791-1792dr. Jan Willem van Noort
1791-1793Gerardus Johannes de Jong
1792-1794Johannis Meijma
1794-1796Arien Vermeij
1794-1795dr. Jan Willem van Noort
1795-1833Johannes Justus Montijn
1833-1855A.M. Montijn
1856-1902R.W. Haentjens Dekker
1902-1914A.L. Wichers
1915-1942J.M. van Doornick
1942-1945Z.H. de Vries
1945-1948J.M. van Doornick
1948-1960H.F. Arke
1960-1968H.J.M. Bosma
1968-1981N.W.M. Mooyman
1982-1987J.Smit
1987-1995J.A. Oosterhoff
1995-2012Mw. M.C.A.A. Ruigrok-Verreijt
2012-2019P. Verhoeve
2019-2020W. Groeneweg
2020-hedenD. de Vries