Oud Katholieke Kerk

De Oudkatholieke kerk is gewijd aan de aartsengel Michaël en aan Johannes de Doper. Rond 1645 werd de huidige kosterswoning aangekocht om te dienen als schuilkerk. In 1700 was deze schuilkerk bouwvallig en te klein geworden. Het kerkbestuur kocht de panden van brouwerij ‘De Witte Leeuw’, Markt oostzijde 8 en 10, aan. Het stadsbestuur verbood hen daar een schuilkerk van te maken. Na jaren van ruzie regelde het stadsbestuur dat het pand van de huidige kerk aangekocht werd. De huidige gevel dateert uit 1882 en is gebouwd in neoclassicistische stijl. In het interieur is nog veel te vinden uit het oude kerkje zoals altaar, communiebank en schilderijen.De eerste helft van de zestiende eeuw was een moeilijke tijd voor de katholieken van Oudewater. Met de komst van pastoor Nicolaas van Hee was het ergste voorbij. Hij wordt beschreven als een ‘beminnelijk mens’. De later pastoors hadden veel belangstelling voor het Jansenisme. Dit is een stroming in de katholieke kerk die wat strengere opvattingen koestert over het biechten en het nemen van de Eucharistie. Met de discussie over de aanstelling van bisschoppen leidde dit in 1723 tot een kerkscheuring. Zo ontstond de Oudkatholieke kerk. Er zijn geen wekelijkse diensten meer in deze kerk. Incidenteel wordt hier de mis opgedragen en de kerk is bovendien een trouwlocatie.

Deze tegel werd gefinancierd door : Maatschap  Groen & Van Zandwijk  Oudewater  
en gerealiseerd door de Geschiedkundige Vereniging Oudewater 
nUA-70404459-1

meer lezen