Arminiushuis

Op deze plaats stond het huis waar in 1560 de theoloog Jacobus Arminius werd geboren. Hij was student in Marburg in 1575 toen zijn moeder, broer en zus werden vermoord door het Spaanse leger en het huis werd verwoest. Later was hij predikant in Amsterdam en hoogleraar in Leiden.

Als theoloog was Arminius van mening dat de mens kan kiezen tussen goed en kwaad. Zijn collega-hoogleraar Gomarus was juist van mening dat alles al is voorbestemd. Hun aanhangers werden remonstranten en contraremonstranten genoemd. De twist tussen beide groepen liep hoog op, ook in Oudewater.

De contraremonstranten zouden het winnen en de leer van Arminius werd zelfs een tijdlang verboden.Het huidige pand is gebouwd in 1601 in opdracht van de familie Taets van Cortenoort. De schelpen boven de ramen zijn een symbool van wedergeboorte en eeuwig leven.

Het beeldje van Vrouw Fortuna op de wereldbol wordt toegeschreven aan de Amsterdamse beeldhouwer en architect Hendrick de Keyser. Rond 1640 kwam het pand weer in handen van de familie Arminius. Tot 1718 waren zijn kleinkinderen eigenaar. Latere eigenaren dreven hier een graanhandel, een grutterij, een wijnhandel en een bakkerij. Bij de grote restauratie van 1961 werden aanbouwen verwijderd en kreeg het pand haar oude gedaante terug.

Deze tegel werd gefinancierd door: 
Eethuisje `t Backertje  
Markt Oostzijde 14  
3421 AE  Oudewater
Tel: 0348 – 565305   
website  
en gerealiseerd door de Geschiedkundige Vereniging Oudewater
UA-70404459-1