Grote of St. Michaëlskerk

Op deze plaats is Oudewater ontstaan. Het eerste kerkje moet van hout, leem en riet zijn geweest.
In de 11e eeuw werd een tufstenen kerkje gebouwd dat later werd uitgebouwd tot de vorm van een kruis. De toren met zijn zadeldak werd rond 1300 gebouwd. De toren maakte deel uit van de middeleeuwse stadsmuur.
In de 15e eeuw was Oudewater zo gegroeid dat de kruiskerk werd uitgebreid tot een hallenkerk. Er waren minstens negen altaren, veel muurschilderingen en schilderijen en gebrandschilderde ramen. In 1575 ging de inboedel verloren bij de Spaanse inval.
Vanaf 1576 was de St. Michaëlskerk voorgoed een protestantse kerk. De kerk is diverse malen gerestaureerd. In 1703 waaide het leiendak van de kerk. De laatste grote restauratie was in de jaren 1964-1968. Het orgel is afkomstig uit de Nieuwe Kerk van Delft. Het dateert in oorsprong uit de 15e eeuw en is door W.H. Kam in 1840 verbouwd.

Deze tegel werd gefinancierd door: 
De heer  Gert Koffeman
en gerealiseerd door de Geschiedkundige Vereniging Oudewater
UA-70404459-1