Wijdstraat 11 werd in 1615 gebouwd voor Willem Corszoon van Bollesteijn en zijn vrouw Marritge Adriaensdochter.

Het was een rijk echtpaar, zoals blijkt uit de tekst op de gevelsteen: ‘Alst Godt behaecht beter beniit dan beclaecht’. Willem was één van de schepenen van de stad, wat inhoudt dat hij zowel lid van het stadsbestuur was als rechter. In de negentiende eeuw werd dit huis aan meerdere gezinnen verhuurd. In Oudewater zeiden ze toen dat het hier wel een ‘Arke Noachs’ leek, met al die verschillende bewoners. Zo kwam dit huis aan zijn bijnaam, ‘De Ark’.

Deze tegel werd gefinancierd door:
The Alignment House
en gerealiseerd door de Geschiedkundige Vereniging Oudewater
UA-70404459-1