Havenstraat 14 was zeker van 1608 tot 1958 een bakkerij. Nu werd een bakkersoven niet lichtvaardig afgebroken, maar 350 jaar bakkerij is wel heel lang. In de zeventiende eeuw waren er tien bakkers in de stad. Daaruit is op te maken dat Oudewater een rijke stad was. Arme mensen hadden geen geld om brood te kopen, die kochten grutten en bakten daar pannenkoeken van.  In de achttiende eeuw werd de armoede groter. Er waren nog maar zes bakkers in de stad, maar dit pand bleef een bakkerij. De laatste bakker was Matthijs Duijm. Hij stopte in 1958. Daarna is het pand winkel geweest.

Het voorhuis was in de negentiende eeuw verbouwd en is in 1971 voorzien van een nieuwe gevel in oude stijl ( en dus eigenlijk een nepmonument). Aan de zijgevel langs de Nieuwstraat hangt een fraaie reproductie van het schilderij ‘De geboorte van Christus’ (Muzeum Szépmüveszéti Boedapest)  van Gerard David (Geboren in Oudewater 1455/1460) én een gevelsteen van de Oudewaterse kunstenaar Gert Jan Meijer.

De verschillende kleuren markeren de belangrijke momenten in de geschiedenis van Oudewater. Zo staat het gouden driehoekje voor de Gouden Eeuw. De twee mutsen bovenaan staan voor de namen van de huidige bewoners Walther Kok en Loes Bakker.  En daarmee heeft de bakkerstraditie een heel nieuwe dimensie gekregen.

Deze tegel werd gefinancierd door: 
De heer Walther Kok 
en gerealiseerd door de Geschiedkundige Vereniging Oudewater
UA-70404459-1