1765 - 20 gulden

het Tuureluurs dijkje wordt onderhouden voor 20 gulden per jaar