1281 - De Utrechtse bisschop Jan van Nassau draagt Oudewater in onderpand over aan Floris V

Bisschop Jan van Nassau volgde in 1267 bisschop Hendrik van Vianden op. Hij kreeg al snel te maken met een opstand van Gijsbrecht van Amstel, die hem veel geld kostte. Vervolgens liet de paus geld inzamelen voor de kruistochten. De bisschop beroofde het rijke klooster van de Predikheren in Utrecht en daarom deed de paus hem in de ban. Het was nu helemaal zaak voor de bisschop om het geld voor de kruistochten bijeen te brengen. Graaf Floris V van Holland leende hem het geld om de kruistochttienden te betalen en in ruil daarvoor eiste hij als onderpand Woerden, Bodegraven en Oudewater. In 1290 zette de paus bisschop Jan van Nassau af en stelde Jan van Sierck aan tot bisschop van Utrecht.