1938 - Begin van de restauratie van de waag

De waag die in aan het einde van de zestiende eeuw verrees, had een trapgevel. In 1779 werd de trapgevel vervangen door een gepleisterde tuitgevel om te besparen in de onderhoudskosten. Al in 1925, nog voor de bouw van de nieuwe waag aan het Gasplein, verzocht de gemeente Oudewater om subsidie voor de restauratie van de waag en herstel van de trapgevel. Monumentenzorg wees het verzoek af. In 1938, na ontpleistering van de gevel, kwamen duidelijke sporen van de oude gevel aan het licht. Directeur E.A. Canneman van Monumentenzorg gaf groen licht en de restauratie ging van start. Het was één van de eerste grote restauratieprojecten in Oudewater, dat een hogere ‘monumentendichtheid’ heeft dan Amsterdam. De waag opende na de restauratie als museum, eerst zowel van de lokale geschiedenis als van de heksenvervolging, later alleen van de heksenvervolging.