1657 - Verdrinkingsdood

December: vier jongens verdrinken, mogelijk bij het schaatsen: weesjongen Dirck Pieterse, de zoon van Antony Spits (Harmen), de zoon van Jan Jansse de Vos (Pieter), de zoon van de huisvrouw van Claes Leenderse Bock