1612 - A. van Everdingen secretaris

Anthonis van Everdingen genoemd als secretaris, tot 1625