1649 - Aankoop van een huis in de Leeuweringerstraat voor gebruik als katholieke schuilkerk

Recente reacties

    Tot 1615 leefden er nog priesters in Oudewater die ooit aan de Sint Michaëlskerk of aan een klooster verbonden waren. Toen zij gestorven waren, moest er een priester van buiten komen om de mis op te dragen. Daar was minder tolerantie voor. Na enige tijd ontstond er een schuilkerk in het huis van de dochters van Krijn Cornelisz de kistemaker, Marktstraat 12. De schuilkerk had twee geheime uitgangen, een naar de kelder van de buren en een via een deur in de tuinmuur. In 1649 kocht de katholieke priester Nicolaas van der Hee via een tussenpersoon het huis Leeuweringerstraat 14 om als schuilkerk te dienen. Tegenwoordig staat hier de kosterswoning van de Oudkatholieke kerk. Nicolaas van der Hee stamde uit een lokale familie en was een zeer aimabele man. Met zijn komst kwam er rust voor de katholieken.