1852 - Aanleg spoorbaan

Start werkzaamheden aanleg spoorbaan in de polder Ruige Weide; vervolg werkzaamheden spoorbaan in Papekop