1911 - Aanleg van de waterleiding in Oudewater

In de negentiende eeuw was duidelijk geworden dat schoon water van belang was voor de volksgezondheid. In de gemeenteraad van Oudewater kwam dit al tijdens de cholera-epidemie van 1866 aan de orde. Aan het einde van de negentiende eeuw waren al in diverse steden watertorens gebouwd om de bevolking van schoon water te voorzien. Sommige huizen in Oudewater gebruikten eigen grondwater, maar het was ook heel gebruikelijk om water uit de haven te halen voor drinkwater. Pas in 1911 kwam de watertoren van Oudewater gereed en werd er een waterleiding aangelegd. De toren was een ontwerp van de architect Roelof Kuipers, die in totaal zeven watertorens ontwierp. In 1911 kwamen ook de watertorens van Nieuwegein en IJsselstein gereed en in 1909 was naar zijn ontwerp al een watertoren in Vianen gebouwd. Voor de buitengemeentes rond Oudewater duurde het allemaal nog langer. Papekop kreeg pas in 1930 waterleiding.