1725 - Adriaan Maas

Adriaan Maas aangesteld als secretaris van de stad