1795 - Afzetting dominee

Dominee Hermanus Swavink wordt afgezet wegens zijn politiek getinte preken