1618 - Baljuw

Jonkheer Geleyn Seghers van Wassenhoven aangesteld als baljuw