1516 - Bebossing verwijderd

De stadhouder geeft opdracht om boomgaarden, bosjes en dijken waarachter een vijand – Karel van Gelre – zich kan schuilhouden rond de steden Oudewater en Woerden te verwijderen