1795 - Benoeming burgemeester J.J. Montijn

Johannes Justus Montijn benoemd tot ‘maire’, burgemeester