1405 - Biezenmolen

Graaf Willem VI verleent het privilege ‘dat sy een molen setten sullen mogen binnen hoire vrijheden’ plus het windrecht – dit betreft de Biezenmolen of de molen buiten de Broeckerpoort