1887 - Bouw St. Franciscusgesticht

13 huizen in de Kapellestraat en Kloosterstraat aangekocht; Bouw St. Franciscusgesticht, architect Everhardus Johannes Margry