1922 - Bouw van het Rode Dorp

In 1901 was de ‘Woningwet’ aangenomen. Huizen dienden voortaan meerdere kamers te hebben, er moest voldoende lucht en licht binnenkomen en ze moesten aangesloten zijn op de waterleiding. In Oudewater waren nog heel wat huizen die niet aan deze eisen voldeden en waar 5 tot 8 gezinnen gebruik moesten maken van één ‘secreet’. In 1921 gaf het gemeentebestuur van Oudewater opdracht aan de architect Jan Wils om bouwtekeningen te maken voor huizen die aan de eisen voldeden en die als voorbeeld konden dienen voor nieuwe woningbouw. Elk huis had een eigen watercloset en ook een eigen tuintje. Ze werden in 1922 gebouwd. Vanwege de rode daken kreeg het bouwproject de naam ‘het Rode Dorp’.