1758 - brand in baanschuren

Brand in de drie baanschuren aan het zuideinde van de Wijngaardstraat. De brand is aanleiding voor een verscherping van de brandvoorschriften. Er mag niet meer gerookt worden in baanschuren, hekelschuren, in of op schepen, in de waag, en tijdens het verkopen van hennep