1976 - Brand lange linschoten

Twee boerderijen langs de Lange Linschoten branden volledig uit, vrijdag 27 augustus