1620 - Burgemeester overlijdt

Burgemeester Jan Symonsz van Swammerdam overlijdt; Dirck Ghijsbertsz van Praet vervangt hem