1494 - Burgemeesters en Schepenen

Enqueste. Willem Aernts genoemd als kastelein en schout; Gerrit Henricxs en Hendrick Dierk als burgemeesters; Pons Jans en Henrick Aernsz als schepenen. Er zijn 292 haardsteden, dit was eerder 542. De IJssel is nauwelijks nog bevaarbaar en het land blijft drassig.