1785 - Burgerwacht

Jozef II van Oostenrijk dreigt de zuidelijke Nederlanden binnen te vallen; de burgers van Oudewater worden opgeroepen in een burgerwacht; zij oefenen eerst bij de kerk later op het plein van het voormalige gasthuis