1759 - D. de Jong

Dominicus de Jong aangesteld als secretaris van de stad