1578 - D.W. Tromper

Dirck Willemsz Tromper aangesteld als rector van de Latijnse school