1942 - De familie Vos wordt naar een vernietigingskamp gebracht

Recente reacties

    In 1905 kwam de familie Vos voor het eerst in Oudewater wonen. In die tijd was er een bloeiende Joodse gemeenschap in Oudewater. Emanuel Vos had een bakkerij aan het Rodezand. Na een korte tijd in Culemborg kwam de familie terug naar Oudewater. Vos begon een winkel in huishoudelijke artikelen en manufacturen en vestigde zich al snel aan de Korte Havenstraat. Het was een gastvrij gezin, waar ook familieleden en een Pools weesmeisje welkom waren. Vanaf 1924 woonde Sara Klijnkramer bij de familie Vos. Zij was toen 5 jaar oud en groeide op in Oudewater. In 1942 kwam een Oudewaterse politieagent de familie vertellen dat zij zouden worden opgepakt en hij adviseerde hen onder te duiken. Zij wilden niemand in gevaar brengen en weigerden. Sara wilde haar pleegouders niet in de steek laten. Alle drie stierven zij op 26 oktober 1942 in Auschwitz.