1434 - Dijkdoorbraak

Lekdijk breekt door, Lopikerwaard onder water