1234 - Dijken langs de Lek

De dijken langs de Lek en de Hollandse IJssel worden verzwaard op initiatief van elect-bisschop Otto van Holland