1650 - Dirck Stoop maakt een schilderij van de Oudewaterse moord

Recente reacties

    In 1648 werd de Tachtigjarige Oorlog afgesloten met de Vrede van Munster. Oudewater had na 1575 niet meer te maken gehad met oorlogsgeweld, maar de ‘Oudewaterse Moord’ werd jaarlijks herdacht en de verhalen van de overlevenden bleven verteld worden. Net als diverse andere steden gaf het stadbestuur opdracht voor een kunstwerk om de oorlogservaring blijvend zichtbaar te houden. De Utrechtse schilder Dirck Stoop kreeg de opdracht een groot schilderij te maken voor in het stadhuis. Stoop schilderde de stad zoals die er in 1650 uitzag met de belegering, het geschut, het gevecht in de bres en de moordende en plunderende soldaten in de stad. Het schilderij werd een vast onderdeel in de jaarlijkse herdenking.