1648 - Duytsche school

Jacob Jansz genoemd als schoolmeester van de ‘duytsche school’.