1618 - Een late verkiezing

Een late verkiezing: op 5 januari worden Allart Jansz en Arien Sebastiaensz gekozen als burgemeesters