1505 - Eerste legger van de henneptiend in Hoenkoop

In de vijftiende eeuw was de bodemdaling van de polders rond Oudewater zo groot, dat het land te drassig werd om graan te verbouwen. De boeren gingen over op het verbouwen van vezelhennep wat goed te combineren was met veeteelt. Vezelhennep werd gebruikt voor het maken van touw voor de scheepvaart en garens voor visnetten. Zo werden schepen uitgerust om in het Oostzeegebied graan te kopen. In 1505 was de opbrengst van de hennep zo goed, dat er voor het eerst in Hoenkoop een belasting werd geheven op de hennep. Deze administratie is bewaard in het archief van de Heerlijkheid Hoenkoop.