1939 - Eerste uitbreidingsplannen

Al in de dertiger jaren was duidelijk dat er binnen de oude vestingwerken van Oudewater onvoldoende ruimte was voor woningbouw volgens de normen van de woningwet. In 1939 werden de eerste uitbreidingsplannen gemaakt. In 1948 startte het nieuwbouwproject Biezenpoortstraat-zuid – Oude Singel, binnen enkele jaren gevolgd door het project Oude Singel – Van der Griendstraat – Van Veenendaalstraat. Deze eerste nieuwbouw was bedoeld voor inwoners van Oudewater. In 1965 begon het nieuwbouwproject Brede Dijk met huizen die ook bedoeld waren voor nieuwe inwoners, met name forenzen. In 1971 werd een aanvang gemaakt met de aanleg van de wijk Klein-Hekendorp op het oude Papenhoef. Voor de aanleg van de J.J. van Vierbergenweg werd een deel van de Kerkwetering gedempt en er werd een nieuwe brug over de Hollandsche IJssel gebouwd. In 1973 stelde de gemeente Oudewater ook het bestemmingsplan ‘Tramweg’ vast, voor uitbreidingen van de woonwijk die Hoenkoop eerder op Dijkveld had gebouwd. In 1987 begon de bouw van de wijk Noortsyde.