1427 - Eerste vermelding van het stedenverbond van Delft, Alkmaar en Oudewater

In 1427 legt het stadsbestuur van Oudewater een verklaring af die te maken heeft met het vrije verkeer tussen de burgers van Delft en Oudewater. Als een burger of poorter uit een stad wenste te vertrekken, moest die ‘exue’ betalen, een soort vertrekpremie.  Het stadsbestuur van Oudewater zegde toe hiervan af te zien. Wat precies de inhoud was van het stedenverbond, is niet meer bekend. Later kwam het nog wel voor dat het stadsbestuur van Oudewater bij rechtszaken hulp vroeg aan het stadsbestuur van Delft. Ook het vrije verkeer van poorters bleef. Alkmaar was onder andere behulpzaam bij het uitleveren van misdadigers. Op de gevel van het stadhuis zijn de drie stadswapens in 1588 weer aangebracht. Ze waren ook aangebracht op de Waardpoort en op de IJsselpoort.