1929 - Eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Oudewater

De invoering van het passieve kiesrecht voor vrouwen in 1917 en het actieve kiesrecht in 1923 had ook in Oudewater volgen. In 1929 wordt Theodora Catharina Ritman-van Rhijn gekozen als gemeenteraadslid voor een lokale partij. De burgemeester probeert in eerste instantie haar benoeming tegen te houden met als argument dat haar echtgenoot, apotheker Ritman, namens de gemeente medicijnen levert aan minvermogenden en er dus sprake is van verstrengeling van belangen. Dit argument wordt door Gedeputeerde Staten afgewezen. In haar eerste gemeenteraadsvergadering merkt mevrouw Ritman op dat ‘in dezen tien mannen het hebben moeten afleggen tegen één vrouw’. Mevrouw Ritman is een bevlogen gemeenteraadslid die zich ten volle inzet en ze wordt al snel gewaardeerd. In 1932 stelt zij zich niet meer verkiesbaar. Als zij in 1935 opnieuw wordt gekozen, neemt zij haar benoeming niet aan vanwege het recente overlijden van haar man en de zakelijke gevolgen daarvan.