1594 - Erven oude stadswal verkocht

De erven op de oude stadswal aan de zuidzijde van de kerktoren worden verkocht