1512 - Geboorte Cornelius Valerius

Geboorte Cornelius Valerius, vanaf 1557 hoogleraar Latijn en Grieks aan de universiteit van Leuven; overleed 1578 en begraven in de St. Pieter te Leuven