1970 - Gemeentelijke herindeling

Gemeente Hoenkoop opgeheven en bij Oudewater gevoegd;
Oudewater gaat over naar de provincie Utrecht