1326 - Goederenverkoop

Op last van graaf Willem moeten alle goederen en met name boter alleen op de markt van Oudewater te koop worden aangeboden.