1326 - Graaf Willem III van Henegouwen schenkt aan de broeders van het Sint Janshuis een hofstede naast hun kapel om als kerkhof te gebruiken

Het Sint Janshuis was een Johannieter Commanderij. De Commanderij van Oudewater was ondergeschikt aan de Johannieter Commanderij van Utrecht, het Catharijneconvent, die al in de twaalfde eeuw op het Catharijneveld in Utrecht was gevestigd. De graaf deed de schenking van grond op verzoek van Jacob van Zuden, de commandeur van het Catharijneconvent en mede-oprichter van het Haarlemse Sint Janshuis. De Commanderij van Oudewater lag aan ten zuiden van de Kapellestraat, deels tegenover de huidige Sint Jansstraat. De kapel die in de schenkingsakte wordt genoemd, was gewijd aan Catharina van Alexandrië. Deze Catharinakapel werd in de middeleeuwen vaak gebruikt voor ‘dagvaarten’, onderhandelingen tussen afgevaardigden van de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht. De Commanderij en de kapel zijn rond 1580 afgebroken voor de aanleg van vestingwerken.