1414 - Graaf Willem VI verleent toestemming voor de oprichting van het Ursulaklooster

Recente reacties

    Al in 1399 was een groep vrome vrouwen uit Schoonhoven naar Oudewater gekomen om hier te leven als ‘zusters des gemenen levens’. Zij woonden in een huis aan het Heilig Leven. In 1412 kochten de zusters een huis in de Kapellestraat van ridder Jan van Vliet en nog een huis van pastoor Bartholomeus. Graaf Willem VI van Holland gaf in 1414 toestemming voor de stichting van een klooster. De bisschop van Utrecht stuurde een kanunnik van het kapittel van Oudmunster om de zusters hun geloften af te laten leggen. De nonnen kozen Sint Ursula als patroonheilige en leefden volgens de kloosterregel van Augustinus.